Blogg

img-9-1170x400.png

Bruk LinkedIn riktig

LinkedIn er et av verdens største profesjonelle, sosiale nettverk. LinkedIn kan være et nyttig verktøy i å promotere deg selv og ditt arbeid – hvis du bruker det riktig.

Som jobbsøker er det viktig å ha en synlig og engasjerende LinkedIn-profil fordi det gjør det mulig for deg å synliggjøre din kompetanse og erfaring til svært mange bedrifter og rekrutteringsbyråer.

Vær aktiv
LinkedIn er ikke kun en digital CV, det er et sosialt medium. Ved å bli medlem av relevante grupper kan du bidra til å øke synligheten din og gjøre det lettere å finne deg. Du kan også delta i diskusjoner innen ditt fagområde, samt legge ut relevante artikler og statusoppdateringer som viser at du er oppdatert på faget ditt.

Bygg nettverk
Som på Facebook kan du like andres poster, kommentere og dele innhold med andre. Slik aktivitet øker muligheten for å bli oppdaget. LinkedIn burde også brukes for å utvide nettverket ditt.

Legg til nye kontakter jevnt – tidligere medstudenter, venner, bekjente og forretningsforbindelser. Med et stort og variert nettverk dukker du opp i flere søk.

Skriv enkelt
Unngå en tettskreven profil og for lange poster og kommentarer. Lesere på nett har ofte andre behov enn de som leser tekst på papir. Ved å skrive kortfattet og lettleselig unngår du at leseren mister interesse for deg.

Optimaliser for søk
LinkedIn lar arbeidsgivere og rekrutterer gjøre søk på spesifikke kompetanser. Ved å benytte deg av nøkkelord som er aktuelle for din bransje kan du utnytte denne muligheten slik at du dukker opp i dette søket.